Egutegia / Calendario

Izena emateko baldintzak eta irteera bakoitza mugitzeko modua horietako bakoitzerako bidaltzen den informazioan adieraziko dira.

Era berean, gogorarazten da jarduera horiek egiten diren bitartean osasun-agintariek eta mendi-federazioek ezarritako eta gomendatutako prebentzio-neurri batzuk izaten jarraitu behar dela. Gogoratu behar da gure jardueretan parte hartzeak aipatutako neurriak jasotzen dituen protokolo baten jarraibide guztiak betetzeko eta errespetatzeko konpromisoa dakarrela.

Itxartu mendigoizale Taldeak aipatutako neurriak betetzen ez dituzten parte-hartzaileak bere jardueretatik kanpo uzteko eskubidea gordetzen du.

Garrantzitsua da adieraztea protokoloaren neurriak eta jarraibideak ezin direla eraginkortasunez gauzatu Itxartu Mendigoizale Taldearen jardueretan parte hartzen duten pertsona guztien banakako erantzukizunik eta elkartasun kolektiborik gabe.

Jarduera bakoitzari buruz zabaltzen den informazioan honako hauek adieraziko dira: joan-etorriak antolatzeko modua, gehieneko parte-hartzaile kopurua, ibilbidearen ezaugarriei buruzko datuak, COVID-19ren egoeraren ondoriozko zailtasunak eta baldintzak. Beharrezkoa da jardueran izena eman aurretik informazio hori arretaz irakurtzea.

Las condiciones para apuntarse y la forma de desplazamiento de cada salida se indicarán en la información que se envíe para cada una de ellas.

Así mismo se recuerda que durante el desarrollo de estas actividades se tienen que seguir manteniendo una serie de medidas de prevención establecidas y recomendadas por las autoridades sanitarias y federaciones de montaña. Es necesario recordar que la participación en nuestras actividades conlleva el compromiso de cumplir y respetar todas las indicaciones del protocolo establecido por Itxartu Mendigoizale Taldea

Itxartu Mendigoizale Taldea se reserva el derecho de excluir de sus actividades a los participantes que no cumplan las medidas mencionadas.

Es importante indicar que las medidas e instrucciones del protocolo no son posible llevarlas a la práctica de forma eficaz sin la responsabilidad individual y solidaridad colectiva de todas personas que participan en las actividades de Itxartu Mendigoizale Taldea.

En la información que se difunda sobre cada actividad se indicarán: forma de organizar los desplazamientos, el número máximo de participantes, datos sobre las características del recorrido, dificultades y condiciones derivadas de la situación del COVID-19. Es necesario que antes de apuntarse a la actividad se lea atentamente dicha información.